Nopea, edullinen ja asiantunteva palvelu!
VALIKKO

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Liesikupu.fi / Psl Invest Oy
2865371-6
Tousalankuja 1 A8

40520 Jyväskylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Psl Invest Oy
c/o Pertti Lohi

Tousalankuja 1 A8

40520 Jyväskylä

040 1970 487
info@liesikupu.fi

2. Rekisteröidyt

Liesikupu.fi-verkkokaupan asiakkaat, jotka ovat tilanneet tuotteita verkkokaupan kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Liesikupu.fi kerää henkilötietoja asiakassuhteen perusteella. Verkkokaupan tilaus on sopimus kauppiaan ja asiakkaan välillä.

Henkilötietoja käsitellään ja kerätään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

Asiakastiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@liesikupu.fi

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Psl Invest Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja tavarantoimittajille tuotteiden toimitusta varten.

Olemme varmistaneet, että yhteistyökumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai tietoja tarvitaan esimerkiksi takuuhuollon järjestämiseen tai muuhun tuotetukeen (varaosat, lisävarusteet, huollot).

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsittelevät Psl Invest Oy:n työntekijät.

Lisäksi henkilötietoja käsittelevät seuraavat palveluntarjoajat:

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa, kuin se on tilauksen maksua ja käsittelyä varten tarpeellista.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää hyväksi evästeitä. Voit päättää valinnaisista evästeistä, mille palveluille ja/tai evästeille annat luvan. Huomioi, että vaikka kieltäisit kaikki evästeet, saattaa sivusto silti kerätä jotain välttämättömiä täysin toimintaan vaativia evästeitä (3 Evästeiden käytön edellytyksistä ; 3.1 Yleiset lähtökohdat, Traficom).

Alla näet listan sivuston käyttämistä evästeistä ja niiden kuvauksista.

WordPress (välttämätön evästetyyppi)
Tämä sivusto on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. WordPress ei kerää evästeitä normaaleilta kävijöiltään millään tasolla. Mikäli kirjaudut sisään järjestelmän hallintapaneeliin tai jätät kommentit sivuston kommenttikenttään, voi WordPress tallentaa joitain toimivuuteen tarvittavia perustason evästeitä. Tämän verkkosivuston hallitsija ei käytä WordPressin evästeitä millään tasolla hyväksi itse, kaikki toiminnallisuus tulee puhtaasti WordPress-järjestelmän kautta. Lue lisää täältä.

WooCommerce (välttämätön evästetyyppi)
Sivuston verkkokauppa on luotu WooCommerce-verkkokauppajärjestelmällä. WooCommerce kerää evästeitä ainoastaan kauppatoiminnallisuuksia varten. Esimerkiksi jos haluat piilottaa jonkun ilmoituksen tai syötät tuotteen ostoskoriin, tallentuu näistä tieto evästeeseen, jotta nämä tiedot jäävät muistiin. WooCommerce ei kerää minkäänlaista seurantaan tai analysointiin liittyvää dataa evästeillään asiakkailtaan. Lue lisää täältä.

Google Analytics (valinnainen evästetyyppi)
Google Analytics on Googlen kehittämä kävijäseurantapalvelu, jonka ideana on kertoa sivuston ylläpitäjille tarkempia tietoja kävijöiden selaamistiedoista. Google Analytics -data auttaa ylläpitäjiä ymmärtämään millainen sisältö on toimivaa ja mitkä ovat olleet esimerkiksi suosittuja aiheita sivustolla. Lue lisää täältä.

Tawk.to (valinnainen evästetyyppi)
Tawk.to on chatbot-palvelu, joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun asiakkaan kanssa suoraan verkkosivustoa selaamalla. Chatbotissa voi olla myös automaattisia vastauksia tiettyihin kysymyksiin, eli Tawk.ton käyttö voi helpottaa löytämään apua etsimiinsä asioihin. Tawk.to kerää kävijän tiedot ja kaikki viestit talteen. Lue lisää täältä.

Upotukset (valinnainen evästetyyppi)
Sivustolla voi olla käytössä erinäisiä upotuksia. Upotuksilla tarkoitetaan kaikenlaisia iframe-elementtejä, joilla tuodaan jonkin toisen verkkosivuston tieto tälle sivustolle. Yleisimmät upotukset ovat esimerkiksi Youtube-videot tai yksittäiset twiitit Twitteristä, upotuksien avulla näitä sisältöjä voidaan helposti näyttää ilman, että tarvitsee siirtyä heidän omille sivuilleen. Upotuksissa näytetään toisen sivuston sisältö täysin tämän sivuston sisällä. Tämä toinen sivusto pystyy itse täydellisesti määrittelemään omalla puolellaan, että minkälaisia evästeitä kävijöiden koneille syötetään ja tämä sivusto jolla tällä hetkellä vierailet ei pysty näihin millään muotoa vaikuttamaan. Esimerkiksi Youtube-upotusta katsoessa Youtube voi asettaa omia evästeitään, vaikka videoita katsottaisiin tämän sivuston kautta.

Evästeasetusten vaihto

Voit vaihtaa evästeasetuksiasi klikkaamalla alta.

Nykyinen asetus: Ladataan, odota hetki...

Vaihda asetuksia tästä.

Witt Eico Franke Vallox Savo Thermex Vilpe Lapetek